Algemene voorwaarden

Open in pdf

Het gebruik van de website van en het plaatsen van een bestelling bij When Nature Calls is voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder. 

When Nature Calls is aangesloten bij de VLOS (Vereniging Landelijk Overleg Smartproducten) www.vlos.nl

Door het plaatsen van een bestelling bij When Nature Calls accepteert u alle verantwoordelijkheid betreffende de legale status van de producten die u zullen worden toegestuurd.

Alle producten op de website zijn wettelijk toegestaan in Nederland.

When Nature Calls kan echter geen uitsluitsel geven over de wettelijke status van enig product in enig ander land, omdat het voor When Nature Calls onmogelijk is op de hoogte te zijn van de aldoor veranderde wetgeving in alle landen.

When Nature Calls kan geen enkele informatie verstrekken over de wettelijke status van een product in uw land.

U accepteert de verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in uw land van kracht zijn alvorens te bestellen en u verklaart dat de invoer van de bestelde producten in uw land wettelijk is toegestaan.

When Nature Calls zet op geen enkele wijze aan tot illegaal gebruik van onze producten.

When Nature Calls kan niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer het bestelde product door de douane in beslag wordt genomen. 

When Nature Calls verzend de producten onder het voorbehoud dat deze niet gebruikt worden door derden welke in strijd zijn met de wet.

When Nature Calls kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van onjuist of onwettig gebruik van onze producten.

Houd alle producten buiten bereik van kinderen.

When Nature Calls claimt op geen enkele wijze dat zijn producten geschikt zijn voor het behandelen, genezen of voorkomen van enige ziekte of aandoening. When Nature Calls geeft geen specifieke, medische adviezen. 

Gebruik onze producten niet wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes of enige andere lichamelijk aandoening. Gebruik onze producten niet tijdens zwangerschap of borstvoeding. Gebruik onze producten niet in combinatie met MAO-remmers of enig ander medicijn. Autorijden en het gebruik van zware machines dient te worden vermeden bij het gebruik van onze producten. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts en volg diens adviezen op.

U accepteert de volledige aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen, verlies van inkomen of bezittingen die ontstaan door aankoop, consumptie, gebruik en/of misbruik van een product van When Nature Calls. Het bedrijf en zijn eigenaars, vertegenwoordigers en werknemers zijn niet verantwoordelijk voor het handelen van klanten.